Logo Mind Budget (Bütçe)

Logo Mind Budget (Bütçe)

Bütçelemenin En Kolay Hali!

 

Logo Mind Budget, gelişmiş yazılım mimarisi ile bütçe hazırlayan yöneticilere esnek ve güvenli bir çalışma platformu sunan bir bütçe yönetim çözümüdür.

Güçlü kontrol mekanizmaları ve hataya yer bırakmayan veri giriş özellikleri ile bütçe hazırlamada disiplin ve tutarlılığın adresi olan Logo Mind Budget, özellikle bütçe hazırlık dönemlerinde kullanıcılara zamandan tasarruf sağlıyor.

Küresel rekabet ortamında yeni gelişmeleri takip etmek ve uygulamak isteyen şirketler bütçe yönetimini bugünün ve yarının değişen dinamikleri çerçevesinde planlamaktadır. Tutarlı öngörülere ulaşmak ve isabetli kararlar vermenin yanı sıra ürün ve hizmet kalitesini artırmak, maliyetleri düşürmek için modern bütçeleme tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülkemizin farklı ölçekteki işletmelerinde en yaygın kullanılan iş uygulamalarında imzası olan Logo yazılım, şirketlerin ihtiyaç duyduğu bütçe yönetimini, Logo Mind Budget ürünü kapsamında kullanıcılara sunuyor.

Yalın, Kullanıcı dostu ve Pratik Arayüzler

Farklı sektörlerde yer alan birçok işletmenin çalışma alışkanlıklarına yanıt veren mimarisiyle, çalışanların hızlı uyum sağlayabileceği bir çözüm olan Logo Mind Budget, MS Excel hücre ve sayfa yapısına benzerliği sayesinde hızlı veri giriş olanağı sağlıyor. Logo Mind Budget, yenilikçi, ölçeklenebilir, ortak çalışmaya açık ve bilgi işlemden bağımsız yapısıyla farklı bir dünya sunuyor. Hesap tablolarının kullanım alışkanlığını yansıtan sayfa ve hücre yapısı aynı zamanda serbest veya hesap planına bağlı bütçe kalemleri oluşturma esnekliğini de sağlıyor. Ayrıca bütçe kalemlerini gerçekleşenlere bağlama özelliği, kurumsal bütçelerin güncel bilgilerle ve anlık olarak izlenmesine olanak tanıyor.

Hızlı ve Güvenli Veri Girişi

Logo Mind Budget, çalışanlara kullanım kolaylığı ile birlikte hataya kapalı veri girişi özelliği de sağlıyor. Bu özelliği sayesinde çalışanlar; organizasyon şemalarını, bütçe kalemlerini, alt bütçelerini, boyutlarını ve ödeme planlarını rahatça tanımlayabiliyor, böylece planlanan bütçeleri hızlı bir şekilde hayata geçirebiliyor.

Esnek Bütçe Mimarisi

Logo Mind Budget ile çalışanlar, genel bir bütçe mimarisi altında toplanan bütçe bileşenlerine uygulanan parametreleri esnek olarak tanımlayabiliyor. Böylece firmalar, bu parametreler ile pazarda olası durumları dikkate alıp değişik senaryolar doğrultusunda farklı bütçe modelleri oluşturabiliyor. Bütçeleme çözümü içinde bütçeler; alt bütçeler, organizasyonlar ve boyutlar ile tanımlanabiliyor. Ayrıca bütçe içinde yer alan bütçe kalemleri, hesap planına bağlı olarak oluşturulabiliyor ve gerçekleşenlere bağlanabiliyor. Herhangi bir alt bütçe, genel bütçe mimarisi içerisinde birden fazla noktaya yansıtılarak kullanılabiliyor. Bütçede hedef ve gerçekleşme değerlerinin takibi yapılarak, söz konusu değerler yüzde ve sayısal farklar olarak alınabiliyor ve önceki yıllar ile kıyaslanabiliyor.

Logo ERP Entegrasyonu 

Logo Mind Budget, Logo’nun pazar lideri ERP çözümleri ile hazır entegrasyon sağlarken, ERP ürünlerinden bağımsız olarak da kullanım imkanı sunuyor. 

Neden Logo Mind Budget? 

• Her şirket yapısına uygun bütçe oluşturma 
• Excel sayfa mantığı ile bütçe tasarımı 
• Anlık hedef ve gerçekleşen bütçeleri karşılaştırabilme 
• Departman, organizasyon ve şirket bazlı bütçeleme 
• Bağımsız dönem bütçesi ve revizyon bütçeleri oluşturma 
• Bütçe kalemlerini bağımsız veya hesap alanından alabilme 
• Hızlı uyarlama 
• Kolay kullanım 
• Detaylı yetkilendirme 
• İşletme altındaki farklı şirketler ya da bütçe kalemleri arasında bağlantı kurma 
• Dövizli olarak bütçe oluşturma 
• Bütçe üzerinde farklı alanlara not girebilme 
• Logo Mind İş Analitiği Çözümü ile detaylı raporlama 
• Microsoft Excel ile uyumlu hızlı veri aktarımı 
• Logo ERP çözümleri ile entegrasyon 
 
 
1 - 1