ENFLASYON MUHASEBESİ TALEP FORMU

ENFLASYON MUHASEBESİ İŞLEMLERİ

Enflasyon Muhasebesi; uzun yıllar süren yüksek enflasyonun etkisinin mali tablolarda arındırılması ve böylece vergileme üzerindeki enflasyonun olumsuz etkilerinin minimize edilmesini sağlamaktadır. 

Bilindiği üzere, 31.12.2021 tarihi itibariyle gerekli şartlar oluşmuş ve enflasyon düzeltmesi yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştı. Ancak, yapılan bir düzenleme ile enflasyon düzeltmesi uygulaması 31.12.2023 sonuna ertelenmişti.   

2023 takvim yılı (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2024 yılında biten özel hesap dönemi) sonu itibariyle 213 sayılı kanunun geçici 33.maddesi gereğince, 2023 hesap dönemine ilişkin mali tabloların mezkur madde ve aynı kanunun mükerrer 298.maddesinin A fıkrası hükümleri çerçevesinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir.

Tebliğ Duyusu İçin Tıklayınız.