Hizmetlerimiz / MRP / ERP Proje Yönetimi

MRP / ERP PROJE YÖNETİMİ

Ata, 1999 yılından bu yana birçok müşterisinde, proje ekibinde bulunan tecrübeli ürün uzmanları ile başarılı ERP / MRP Proje uygulamalarına ve yazılım geliştirme projelerine imza atmıştır.

ERP projelerinin kurgulanması, işletmeye alınması uzun, disiplinli ve kararlı şekilde yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu, proje başarısını etkileyen önemli etkenlerden biridir. Süreç boyunca hedeflenen kaliteye ulaşılması, ancak iş süreçlerinin doğru algılanması, kurgulanacak sistem altyapısının yeniliklere kolay uyarlanabilir olabilmesi ve çalışanların tüm bunlara paralel esneklikte ve beceresinde olmasıyla sağlanabilecektir. Bir projenin başarılı olarak anılmasında, planlanan sürede ve maliyette tamamlanmış olması da büyük etkendir. 

Ata, tüm bunların bilinciyle, her bir projesine ayrı bir proje yöneticisi konumlandırmaktır. Bu konu, sürecin tümünün proje yöneticilerinin kontrolünde ve bilgisinde   yürütülmesinde proje bütünlüğü ve başarısı açısından son derece önem arz etmektedir. Bu alanlardaki geçmiş tecrübeleri ile de, firmadaki organizasyonel değişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde veya bölümler arası koordinasyonlardaki aksaklıkların çözülmesi konusunda da çözüm önerilerini paylaşmaktadır.

Ayrıca, kapsamlı ERP projelerinin dışında aşağıda konu başlıkları belirtilmiş olan tüm konularda yazılım geliştirme ve entegrasyon proje uygulamaları geliştirmiş, bunları da kullanılan Logo ticari yazılım ile entegreli olarak çalıştırmıştır.

Proje uygulamalarımızda izlediğimiz süreç aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir;

 

 

ERP Projesi Neden Gereklidir?

2003 yılında yayınlanan bir makalede şu çarpıcı sonuçlar yeralmaktadır!

 

“10 yıl boyunca 160 şirkette uygulanan 200 değişik yönetim tekniği ve aracı incelenmiş ve bunların şirketlerin yüksek performansı ile doğrudan bir ilişkisi bulunamamıştır”.

Nitin Nohria, William Joyce and Bruce Roberson, in HBR, July 2003, pp.43-52

Peki şirketler yüksek performans gösterebilmek için ne yapmalıdır?

Aşağıdaki 4 alanda iyi olan şirketlerin çok başarılı oldukları belirlendi!

Strateji                ; Net ve kor işe odaklanmış bir strateji.

Yürütme              ; Hatasız operasyonel yürütme; Müşteri beklentilerine cevap verecek en önemli süreçlere odaklanma.

Kültür                   ;Yüksek performansa odaklı bir kültür.

Yapı                       ; Çevik, esnek ve yatay organizasyonel yapı.

NEDEN BİR ERP PROJESİNE İHTİYAÇ VAR?

• Hızlı ve kontrol edilemeyen büyüme,

• Kurumun gerçek finansal performansının bilinememesi,

• Bilinmeyen ya da yanlış işçi maliyetleri,

• Stokların üretim ihtiyaçlarını tutarlı bir şekilde karşılayamaması,

• Önemli bilgilerin elde edilmesi için uzun çabalar harcanması,

• Müşterilerde yanlış beklentiler oluşturulması,

• Teslim tarihlerinin sürekli gecikmesi,

• Operasyonel performansın bilinememesi,

• Mevcut sistemin gelişiminin engellemesi,

• Üretim gereksinimlerinin herhangi bir doğruluk seviyesinde belirlenememesi.

 

ERP PROJELERİ DIŞINDAKİ SUNDUĞUMUZ PROJELERDEN BAZILARI

1-       Depo uygulamalarında Barkod / RFID uygulama projeleri,

2-       Barkod Otomasyon projeleri,

3-       Sıcak/Soğuk saha satış uygulama projeleri,

4-       B2B uygulama projeleri,

5-       CRM Uygulama projeleri,

6-       Üretim / Maliyet Muhasebesi proje uygulamaları,