Hizmetlerimiz / Eğitim Hizmetleri

EĞİTİM HİZMETLERİ

KURUMSAL EĞİTİM HİZMETLERİ

İş İhtiyaçlarınıza özel geniş içerikli eğitim programları sunmaktayız.

Bilişim teknolojileri profesyonellerinden, son kullanıcılara kadar tüm LOGO yazılım ürünleri ile ilgili her türlü içerikte ve detaydaki ihtiyaçlara cevap verecek geniş eğitim programları sunmaktayız. Alanında uzman bir takım ile tüm katılımcılara operatör ya da sistem uzmanı düzeyinde eğitimler verilebilmektedir. Bu eğitimler Kurum ihtiyaçları çerçevesinde bireysel olarak da verilebilmektedir.

Kullanılan "Logo Yazılım" ürünlerinden daha fazla verim alınabilmesi ve kurum çalışanları için hedeflenen etkin kullanım becerisine ulaşılabilmesi için alınacak eğitimlerin içerik ve kalitesi büyük önem taşımaktadır. Kurumsal eğitimlerimiz, "Logo Sistem Uzmanı" sertifikalı ürün uzmanlarımız tarafından verilmekte olup temelde, kullanılan yazılım ürünlerinin genel kullanımının geliştirilmesi, daha etkin ve verimli kılmayı amaçlamaktadır.

Genel olarak sunduğumuz eğitim türlerini aşağıdaki gibi 5 ana başlıkta gruplandırabiliriz;

 1-     Standart ürün kullanım eğitimleri,

2-     Sektörel veya konu odaklı uzmanlık eğitimleri, 

3-     Bireysel, ürün uzmanlık eğitimleri, 

4-     Projeye yönelik özel eğitimler,  

5-     Özel Raporlama uzmanlığı Eğitimleri.

Unutulmamalıdır ki! Bilgisayar destekli iş çözümlerinden beklenen verimin tam olarak alınabilmesi, alınan kaliteli eğitimler ile gerçekleşebilmektedir.