E-İş Çözümleri / FDA

FDA

Operasyonel Verimliliğinizi Artırın!

LogoConnect kapsamında olan FDA (Firma İçi Data Aktarımı), GO Plus, Tiger Plus, Tiger Enterprise ürünlerini kullanan işletmelerin, tanımladıkları firmalar arasında belge transferini (veri alışverişi ) sağladıkları bir araçtır.

LOGO ürünlerini kullanan firmalar, sürüm farkı gözetmeksizin, birbirlerine malzeme bilgilerini, siparişlerini, fatura ve irsaliyelerini gönderebilirler. Parametrelerde yapacakları düzenlemelerle sipariş ve fatura gönderimlerini çapraz şekilde yapabilirler. Bir firmanın paketleyip diğer firmaya gönderdiği alınan sipariş fişi diğer firmaya verilen sipariş fişi olarak ulaştırılır. Aynı şekilde, faturası da diğer firmaya satış faturası olarak ulaştırılır.

LogoConnect kullanıcıları birbirlerine gönderecekleri sipariş, irsaliye, fatura ve mahsup fişlerini, kullandıkları programda gönderim şekillerini de belirterek paketler oluşturur ve gönderirler.

LogoConnect uygulaması ile entegre olarak çalışan FDA fonksiyonu sayesinde;

 • Aynı veritabanı içindeki farklı firmalara veri gönderimini,
 • Grup şirketleri arasında veri aktarımlarını,
 • Tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini,
 • Cari Hesap Kartları
 • Malzeme (Sınıfı) Kartları
 • Fiyat Kartları
 • Malzeme Fişleri
 • Sipariş
 • İrsaliye
 • Fatura
 • Muhasebe Fişleri bazında gerçekleştirebilirler.