Doküman Yönetim Sistemi / KETS

Doküman Yönetim Sistemi / KETS

Kağıt Yığınlarını Düzenli Sayısal Dosyalara Çevirin! Her An Ulaşabilir Olun!

İş yaparken sizi en çok ne daha iyi hissettirir, bir düşünün...
Organizasyon? Beceriklilik? Verimlilik? Hız?  

Kets DocPlace ile bunlara ve daha fazlasına sahip olabilirsiniz. Kets DocPlace şirketinizin kritik dokümanlarını düzenleme ve depolama imkânını en yeni çözümlerle ve en uygun maliyetlerle sağlama gücü verir. Taranmış ve yakalanmış dokümanları güvenli bir dijital arşivde depolayarak, fiziksel depolama alanlarını gereksiz hale getirir ve sabit diskinizi rahatlatır. Kets DocPlace sunduğu eşsiz çözüm esnekliği ile çalışanlarınızı ve firmanızı denetleyen yetkililerin takdirini sağlar. Bunun sonucu olarak çok önemli işsüreçleriniz otomasyona dahil edilir ve kârlılığınız artar. Ayrıca ürünün açık ve basit yapısı, kısıtlı bilgi işlem bütçesi olan orta ve küçük ölçekteki şirketler için de çok uygundur.
 

Toplu Doküman Tarama ve Barkod Okuma Modülü

LOGO ERP uygulamasından üretilen dokümanların üzerine belli bir yapıya sahip barkodlar bastırıldığı takdirde bu dokümanlar toplu olarak taranarak hızlı bir şekilde Kets DocPlace uygulamasında arşivlenip ilgili LOGO kayıtları ile otomatik olarak eşleştirilebilir. Kuruma dışarıdan gelen dokümanların üzerine de benzer şekilde basılan barkod etiketler yapıştırılarak toplu tarama yapılabilir.
 

DocPlace Logo Toplu Fatura Okuma

DocPlace Toplu fatura okuma modülü , logo muhasebe programına girilen faturaların taranarak fatura numarası veya fiş numarası OCR teknolojisi ile okunarak Logo kayıdı ile eşleştirilip doküman tuşu içerisine otomatik olarak eklenmesini sağlamaktadır.
 

DocPlace E-Fatura Onay Modülü

E-Fatura onay süreçlerini çok basit bir şekilde  onay sürecine sokmak isteyen firmalar için geliştirilmiştir. E-Fatura onay modülü web tabanlı olup istenirse dışarıya erişime açılıp lokasyon bağımsız onay sürecini takip etmenizi kolaylaştırır.
 

E-Fatura Arşiv Modülü

Kets DocPlace E-Fatura Arşiv Modülü ile gelen ve giden e-Fatura belgeleri ve e-Arşiv faturaları otomatik olarak arşivlenerek LOGO içindeki ilgili fatura kaydı ile ilişkilendirilir ve o kaydın penceresinde bulunan doküman tuşu üzerinden tek tıkla görüntülenebilir.
 
Ek bir uygulamaya ihtiyaç olmadan e-Fatura belgeleri görüntülenebilir, PDF formatına çevrilerek veya UBL biçiminde e-posta olarak gönderilebilir, faks çekilebilir veya yazıcıdan çıktısı alınabilir. Benzer şekilde e-Fatura UBL içeriğinde gelen ek dokümanlar da görüntülenebilir ve e-posta, faks ve çıktı almak gibi diğer işlemler pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir.
 
E-Fatura dosyaları veritabanı yerine sunucu üzerindeki özel disk alanında saklandığı için mevcut LOGO veritabanı boyutu büyümez ve herhangi bir performans kaybı yaşanmaz.
 
Bu çözüm sayesinde e-Faturaların yerel sunucuda arşivlenen kopyalarına LOGO içinden hızlı ve pratik bir şekilde erişilebilmesine olanak sağlanmış olur.
 
E-Fatura eşleştirme raporları ile LOGO CONNECT uygulamasında olan ancak LOGO ERP tarafına aktarılmamış veya LOGO ERP uygulamasında olan ancak LOGO CONNECT tarafında eşleşmeyen faturalar tespit edilerek gözden kaçan işlemler veya yanlış girilen bilgiler hızlı bir şekilde belirlenebilir.
Kets DocPlace ile kâğıt ortamındaki fatura, irsaliye ve makbuz gibi çeşitli resmi muhasebe evrakları da taranarak saklanabilir. Böylece kullanıcıların tek bir uygulama ile her türlü belgeyi arşivlemesi ve kolay bir şekilde erişebilmesi sağlanır.
 
        
 

E-Fatura Görüntüleme Ekranı

 
E-Fatura Arşiv Modülünün Özellikleri.
  • E-Fatura belgeleri güvenli bir şekilde saklanarak, kullanıcıların yetkilendirmelere uygun bir şekilde arşive erişimi ve fatura bilgileri üzerinden arama yapması sağlanır.
  • Ek bir uygulamaya ihtiyaç olmadan E-Fatura belgeleri görüntülenebilir, PDF formatına çevrilerek e-posta olarak gönderilebilir, faks çekilebilir veya yazıcıdan çıktısı alınabilir.
  • E-Fatura dosyaları veritabanı yerine sunucu üzerindeki özel disk alanında saklandığı için mevcut veritabanı boyutu büyümez ve herhangi bir performans kaybı yaşanmaz.
  • Kets DocPlace ile kâğıt ortamındaki fatura, irsaliye ve makbuz gibi çeşitli resmi muhasebe evrakları da taranarak saklanabilir. Böylece kullanıcıların tek bir uygulama ile her türlü belgeyi arşivlemesi ve kolay bir şekilde erişebilmesi sağlanır.
  • Kets DocPlace E-Flow modülü ile E-Fatura onaylama ve diğer iş süreçleri kolayca yönetilebilir.
  • E-Fatura Eklerini DocPlace ile gönderebilirsiniz. Karşı tarafta da LOGO ERP var ise ekleri otomatik DocPlace ‘e aktarabilirsiniz.

 

1 - 1