İş Akış Yönetimi / E-FLOW

İş Akış Yönetimi / E-FLOW

E-Flow ile Süreçlerinizi Kolayca Tasarlayın, Benzersiz Deneyimler Yaşayın.

E-Flow BPM

E-Flow, onay işlemlerinizin tümünü, herkesin rahatlıkla kullanabileceği hızlı, kolay ve uygun fiyatlı bir iş akış yönetim sistemidir. LOGO Tiger ile tam entegre çalışan E-Flow süreç yönetim sistemi ile talep yönetimi, satın alma ve satış yönetimini web ortamında iş süreçlerinize uygun şekilde yönetebilirsiniz.

Kurulumu ve kullanımı çok kolay, düşük maliyetli bir çözümdür. Onay süreçlerinizi saatler içerisinde hazırlayabilirsiniz.

E-Flow süreç yönetim sistemi ile talep yönetimi, satın alma ve satış yönetimini web ortamında iş süreçlerinize uygun şekilde yönetebilirsiniz.
 
Size özel çözümler ile daha yalın ve hızlı süreçler,
Kurulumu ve kullanımı çok kolay, düşük maliyetli bir çözümdür,
Onay süreçlerinizi saatler içerisinde hazırlayabilirsiniz,
E-Flow hızlı, kolay ve uygun fiyatlı bir çözümdür..
 
Departmanların kendilerine özgü onay grupları, kontrol listeleri ve çeşitli alanlarda veri doğrulama işlemleri vardır. Pek çok durumda bu işlemler, siberuzayda dolaşan bir e-posta zinciri, birilerinin masasında bir sonraki işlemi bekleyen bir dosya ya da gelen evrak biriminde bekleyen önemli bir yazı olabilir. Bu gibi durumlarda, onay süreçlerinizi yönetmek zor olabilir. E-Flow, tüm bunları değiştiriyor. 
 
E-Flow, onay işlemlerinizin tümünü, herkesin rahatlıkla kullanabileceği hızlı, kolay ve uygun fiyatlı bir iş akış yönetim sistemi içerisinde toplayabilir. 
 
E-Flow’un Özellikleri Sayesinde Verimliliği Artırın ve Operasyonel Hataları Unutun!
E-Flow, potansiyel müşterileri izlemeye ek olarak, aşağıdaki gibi müşteriye dönük tüm süreçler için iş akışı görevlendirmesi yapabilir.
 • Belge Onayı
 • Fatura Onayı
 • Satın Alma Talep Onayı
 • İzin Talebi
 • Avans Talebi
 • IK Süreç Onayı
 • Masrafların Raporlanması
E-Flow, geleneksel “yazılı kayıt tutma” yükünü ortadan kaldırır; tam olarak otomatikleştirilmiş, hesap verilebilirlik, görünebilirlik ve verimlilik amacıyla yapılandırılmış bir iş akış sistemidir. Ayrıca, kurulumu ve kullanımı çok kolay, düşük maliyetli bir çözümdür. Onay süreçlerinizi saatler içerisinde hazırlayabilirsiniz.

E-Flow İş Akış ve Süreç Yönetimi

Prosedürler, mevcut dosyalar... Hangi işin, ne zaman, kim tarafından yapıldığını gösteren döküman ve evraklar... Teoride kulağa çok iyi geliyor. Gerçekte ise, tüm bunlar birilerinin masasında gömülmüş bekleyen koca bir dosya yığınıdır. Kayıp bir evrak... Atlanmış bir adım... Ertelenen ya da daha kötüsü hiçbir zaman yapılmayan işler. Bunun sonucu olarak kaçırılmış fırsatlar, kaybedilen satışlar, zaman kaybı ve belki de daha kötüsü... Sizin şirketinizin gerçeği de bu olabilir mi?

İş akışınızı yönetmek zor bi iş olabilir. İşte bu nedenle, her büyüklükte pek çok firma, yardım istemek için yüzlerini E-Flow’a çevirdiler. E-Flow, iş akışınızı bir merkezde toplayan hızlı, kolay ve uygun fiyatlı bir çözümdür. Süreçlerinizi; tutarlılık, verimlilik ve hesap verilebilirlik üzerine yapılandıran otomatik bir sistemle yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca, her şirketin gereksinimleri birbirinden tamamıyla farklı olduğundan, çeşitli uygulamalara yanıt verebilecek standart başlangıç paketi ve süreçlerinizi tasarlamanız için kullanması kolay süreç tasarımcısını içeren bir iş akış sistemi geliştirdik. 

E-Flow ile benzersiz satış döngünüzü izlemek üzere bir süreç yaratın

Tüm satış departmanları iyi bilirler ki, başarıya açılan kapının anahtarlarından birisi; fırsatları, temasları ve fiyat tekliflerini izleyen kapsamlı bir sistemdir. Yine de, her şirketin ve belki de her ürün hattının satış süreci, birbirinden tamamıyla farklıdır.

 E-Flow Şirketinize Nasıl Yardımcı Olabilir?

 • Artan verimlilik
 • Hesap Verilebilirlik
 • Görevlerin zamanında tamamlanması
 • Süresi geçmiş görevlerin kontrol altına alınması
 • Tüm şirket süreçlerini tek bir noktadan izleyebilme
 

 

E-Flow hızlı, kolay ve uygun fiyatlı bir çözümdür

E-Flow hızlı, kolay ve uygun fiyatlı bir çözüm olup, bir CRM sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut bir CRM sistemini de tamamlayabilir.

E-Flow, potansiyel müşterileri izlemeye ek olarak, aşağıdaki gibi müşteriye dönük tüm süreçler için iş akışı görevlendirmesi yapabilir.

E-Flow ile benzersiz satış döngünüzü izlemek üzere bir süreç yaratın..

Bu iş için gereken kurulum herkes için çok basittir.

Süreç içindeki her adım için zaman çizelgeleri belirleyin..

Bu çizelgeler, potansiyel müşterilerle uygun düzeyde ve sıklıkta teması sürdürmek üzere oluşturulmuş satış döngünüze dayanmalıdır.

Tamamlanmış ve süresi geçmiş görevleri görmek artık çok kolay.

Bir teklifin belli bir tarihte mi gitmesi gerekiyor? Bir telefon görüşmesi mi gerçekleşiyor? Bunu sürece ekleyin ve sorumlu kişileri görevlendirin.

Süreçlerin her aşamasına rahatça ulaşın..

Daha iyi ön tahminlerde bulunabilmek ve daha fazla hesap verebilirliği sağlamak üzere, her bir görevin ilerlemesini izleyin. 

E-Flow Belge Onaylama ve Yönlendirme

E-Flow ile belge ekleme, inceleme, yönlendirme ve onaylama ihtiyaçlarınızı çok kısa bir zamanda hayata geçirebilirsiniz..

Her çeşit belge ve dosyayı inceleme ve onay amaçlı süreçler tasarlayabilirsiniz.

 

Satınalma ve Talep Yönetimi

E-Flow Satınalma ve Talep Yönetimi modülü, şirketlere satınalma yönetimi süreçlerinin tam yaşam döngüsünün otomasyonu için merkezi bir platform sunar. E-Flow, satınalma departmanlarının hem stratejik projeler hem de günlük etkinlikler için talepleri kolayca toplamasını, önceliklendirmesini ve yerine getirmesini sağlar. Şirket içinde mal ve hizmetlerin akışını yönlendirir; teklifler, siparişler, sözleşmeler ve tedarikçiler gibi satınalma süreciyle ilgili tüm verileri yönetir. Satınalma departmanları, istekler için yanıt sürelerini kısaltırken operasyonel maliyetleri azaltarak kullanıcılarla verimli şekilde iş birliği yapabilir.

Etkin bir satınalma yönetim süreci, satınalma personeli tarafından kullanılmak üzere tedarikçilerin fiyat ve teslimat koşulları ile ilgili performanslarını incelemeye yarayan üstün nitelikli uygulamalar sunar ve olumsuz koşullar ile karşılaşılması durumunda satınalma personelinin gerekli önlemleri alabilmesine imkân tanır. Satınalma personelinin bilinçli karar verebilmesine ve personelin, tedarik süreç döngüsü boyunca denetimi elinde bulundurmasına destek sağlar.

Sürüm, fiyatlandırma ve teslimat süreleri gibi unsurlara dayalı karşılaştırma yapabilme kabiliyeti, satınalma personelini pazarlık yürütebilmek için etkin bilgilerle donatır ve ölçek ekonomileri avantajlarının kurum tarafından kullanılabilmesine fırsat tanır.

E-Flow’un üstün niteliklere sahip geriye yönelik izleme özellikleri, satınalma talebinde bulunan personelden, ilgili sipariş emrini karşılayan tedarikçinin kimliğine dek, satınalma faaliyetlerinin bir uçtan diğerine takibini kolaylaştırır.

Etkin satınalma için bütünleşik mimari

Esnek parametre kullanımı ile müşterilere has özel işlemler gerçekleştirilebilir. Bütünleşik sistem mimarisi, ileri düzeyde satınalma özelliklerini mümkün kılar ve malzeme, hizmet satınalmalarıyla ilgili bilgiler kurum içerisindeki ERP sistemi ile tam entegreli çalışır.

E-Fatura Görüntüleme ve Onaylama

E-Fatura kaspamında olan firmalar için geliştirilen E-Fatura kontrol nesnesi, Logo connect ile entegre olarak gönderme ve alma işlemlerini otomatik yapmaktadır. Gelen faturalar E-Flow süreç yönetimi ile web ortamında görüntülenebilir ve onaylama işlemlerini kademeli olarak gerçekleştirebilirsiniz. Gelen faturaların görüntülenmesi ve onaylanmasının sonrasında Logo Tiger3' e aktarımını "Tiger Entegrasyon" nesnesi ile sağlayabilirsiniz.  

1 - 1