İLKELERİMİZ

İLKELERİMİZ

Bireyleri olduğu gibi işletmeleri de saygın, itibarlı ve güvenilir kılan değerler bütünü, sahip olduğu ve sımsıkı sarıldığı ilkeleridir.

Fark yaratan, diğerlerinden ayıran bazı değerler vardır... Atadestek olarak bizler de çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla olan tüm ilişkilerimizde sahip olduğumuz ve sımsıkı sarıldığımız değerlerimize samimiyetle sadık kaldık.   

İNSANA DAİR

 • Güvenilir ve Saygın Olmak

Atadestek çalışanı sözüne sadık ve güvenilirdir,  dürüstlük ve ahlaka uygunluğu esas alır ve uygular, işine saygı duyar, kendisine ve şirketine saygı duyulmasını sağlar.

 • Paylaşımcı Olmak

Atadestek çalışanı tüm çalışma arkadaşları ve müşterileri ile olan ilişkilerinde paylaşımcıdır, paylaşımcılığın hep birlikte ileriye gitmenin ve gelişmenin itici gücü olduğunun bilinciyle hareket eder.

 • Gelişime, Değişime ve Eleştiriye Açık Olmak

Yöneticiler dahil tüm Atadestek çalışanları, kendisini sürekli yenilemek için hep daha iyinin arayışı içinde olur, sorumluluğundaki işi en iyi ve en kısa sürede yapmanın arayışı içinde olur.
Yeni fikirlere ve değişime açıktır, üretkenliğin önündeki engelleri kaldırır, yapılan eleştiriyi kendisini geliştirmek için fırsata çevirir.

 • İş İlişkilerinde Dürüst, Açık ve Adil Olmak

Atadestek çalışanı, ekip arkadaşları ve müşterilerine karşı dürüst ve açıktır, işinde sadakat ve adalet duygusuna sahiptir.

YAŞAMA DAİR

 • Üst Seviyede Sorumluluk Almak ve Örnek Davranış Sergilemek

Atadestek çalışanı, işi ile ilgili en üst seviyede sorumluluk alır ve bunun gereğini yerine getirir. Planlı,  katılımcı, uyumlu ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılmasında ve bu ortamın yaşatılmasında katkı sağlar.
Atadestek ‘li Ekip liderleri, sorumluluğundaki tüm çalışanları, şirket kültürünü oluşturan genel çalışma ilkeleri, prensipleri ve şirket politikaları hakkında bilgilendirir, davranışlarıyla örnek olur, iş yaşamında her zaman ekip çalışanlarını destekler.

 • Şirket Değerlerine Bağlı Olmak

Atadestek için her çalışanı değerlidir, çalışan için de şirketinin prensipleri ve etik değerleri çok önemlidir. Şirketinin politikalarını uygular, katkı sağlar ve değer katar.

 • Şirket Kaynaklarını Verimli Kullanmak

Atadestek ’li, kullanımına sunulan her türlü araç, finansal kaynaklar, ticari sırlar ve özel bilgiler gibi değerli sorumluluklara sahiptir. Atadestek ’li tüm varlıklarını usulüne uygun ve verimli şekilde kullanır, korur, geliştirir.

 • Kurum İçi Eşitliği Gözetmek

Kurum içi ilişkilerde eşitlik ilkesi esastır. Yönetim ve çalışanların kurum içi eşitliğe saygılıdır, ayrımcılık yapmaz, herkese adil davranır.

 • Çıkar Çatışmalarından Kaçınmak

Atadestek, yönetim ve çalışanları olarak kişisel çıkar çatışmasından uzak durmayı ilke edinir, müşteri ve şirketinin çıkarlarını kişisel çıkarlarından üstün görür. 

YASALARA DAİR

 • Kurumsal ve Kişisel Gizli Bilgileri İfşa Etmemek

Atadestek, yüksek sorumluluk, bilgi ve tecrübe gerektiren bir iş kolunda faaliyet göstermektedir. Bu sebeple tüm çalışanları hizmet verdiği müşterilerine ait her türlü Ticari Gizli bilgi niteliğindeki bilgileri gizli tutar, üçüncü bir kişi veya kurum ile kesinlikle paylaşmaz, etik davranır.
Kurumsal ve kişisel bilgilerin yönetimi ve gizliliğinin korunmasına yönelik oluşturulan süreçlere uygun olarak çalışır, kurumsal ve kişisel gizli bilgi niteliğindeki hiçbir veri, belge ve bilgiyi güvenli olmayan hiçbir ortamda tutmaz, taşımaz.

 • Kurum Mevzuatına, Yasalara Uymak

Atadestek, kanunlara, kural ve yönetmeliklere riayet eder. Kanuna veya ahlaka aykırı hiçbir tutum ve davranışı kabul etmez.
Atadestek, kurum olarak mevzuat ve yasaların gerekliliklerini yerine getirir. Çalışılanın her türlü yasal haklarını verir, çalışanlar da şirketine bu sorumluluk ve bilinçle yaklaşır.

Tüm bu ilkeler ile birlikte Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti, Güvenilirlik, Dürüstlük, Çözüm Odaklılık, Takım Çalışması, Samimiyet ve Güleryüzlülük, Çalışanlara Değer Vermek ve İş Ahlakı, Atadestek Kültürü’nün ayrılmaz unsurlarını oluşturmaktadır.

 

1 - 1