MRP / ERP Proje Yönetimi

MRP / ERP Proje Yönetimi

Kaynaklarınızı Tek Noktadan Uçtan Uca Verimli Yönetin

Atadestek olarak, kurulduğumuz 1999 yılından günümüze kadar birçok müşterimizde, tecrübeli ürün uzmanları ile başarılı ERP / MRP Projelerine ve özel yazılım geliştirme projelerine imza attık. Gerçekleştirdiğimiz bir çok başarılı projemiz, Logo Yazılım tarafından ödüllendirildi.

ERP projelerinin kavramsal tasarımları, süreçlerinin kurgu ve yapılandırılması, eğitimler ve devreye alınma süreleri ile birlikte, canlıya geçiş süreçleri, uzun, disiplinli ve kararlı bir şekilde yönetilmesi gereken önemli süreçlerdir. Birimler arasındaki tüm süreçlerin tek bir platformu kaynak alan yaklaşımda ve uyumda kurgulanmadığı sürece tam olarak proje başarısından söz etmek doğru olmayacaktır. Bu, aynı zamanda işletmedeki tüm birimlerinin aynı dili konuşmasının altyapısını oluşturacaktır. Bu prensipler doğrultusunda projelere yaklaşım, sürdürülen projenin başarısını etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir.

Süreç boyunca projelerde hedeflenen kaliteye ulaşılabilmesi, ancak iş süreçlerinin doğru algılanarak tüm iş ihtiyaçlarının belirlenmesi, doğru tasarlanıp doğru kurgulanması, sistem altyapısının yeniliklere ve entegrasyonlara kolay uyarlanabilir olması ile sağlanabilecektir. İşletmelerde yürütülen projelerin başarısını etkileyen bir diğer önemli faktör ise, projede görev alan çalışanların tüm kurumsal iş süreçlerini ve kurumunun projeden beklentilerini tam anlamı ile kavramış olmalarıdır. 

Bir projenin başarılı olarak anılmasında, planlanan sürede ve maliyette tamamlanmış olması da çok önemlidir. 

Atadestek olarak bizler, tüm bunların bilinciyle, her bir projemize ayrı bir proje yöneticisi ve çalışma ekibi konumlandırıyoruz. Bu, tüm proje süresi boyunca, projenin bir bütünlük içerisinde yürütülmesine olanak tanır ki, projenin başarısı açısından son derece önemlidir. Kurulduğumuz günden bugüne kadar geçen zaman zarfında elde ettiğimiz en önemli kazanımların başında, "tecrübelerimiz" oldu. Gerektiğinde projedeki organizasyonel veya operasyonel görev değişiklik ihtiyaçlarının belirlenmesinde en büyük pay sahibi tecrübelerimizdir. 

Ayrıca, ERP projelerinin dışında, aşağıda belirtilmiş olan iş ihtiyaçlarında da özel yazılım ve entegrasyon uygulamaları geliştirerek, kullanılan Logo ERP uygulamaları ile tam uyum içinde çalışmalarını sağlamaktayız. 

Proje uygulamalarımızda izlediğimiz süreçler özetle aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir;

ERP projelerinde ulaşılabilir gerçekçi hedefler belirlenmelidir. Projedeki majör süreçleri gerekirse kavramsal tasarım sürecinde fazlara ayırarak yürütülmelidir.  

ERP Projesi Neden Gereklidir?

2003 yılında yayınlanan bir makalede şu çarpıcı sonuçlar yeralmaktadır!

“10 yıl boyunca 160 şirkette uygulanan 200 değişik yönetim tekniği ve aracı incelenmiş ve bunların şirketlerin yüksek performansı ile doğrudan bir ilişkisi bulunamamıştır”.

Nitin Nohria, William Joyce and Bruce Roberson, in HBR, July 2003, pp.43-52

Peki şirketler yüksek performans gösterebilmek için ne yapmalıdır?

Aşağıdaki 4 alanda iyi olan şirketlerin çok başarılı oldukları belirlendi!

  • Strateji

Net ve kor işe odaklanmış bir strateji.

  • Yürütme

Hatasız operasyonel yürütme; müşteri beklentilerine cevap verecek en önemli süreçlere odaklanma.

  • Kültür

İş ihtiyaçlarında verimliliğe ve süreçlere gerçekçi yaklaşım odaklı bir kültür.

  • Yapı

Çevik, esnek ve yatay organizasyonel yapı.

NEDEN BİR ERP PROJESİNE İHTİYAÇ VAR?

• Hızlı ve kontrol edilemeyen büyüme,

• Kurumun gerçek finansal performansının bilinememesi,

• Bilinmeyen ya da yanlış işçi maliyetleri,

• Stokların üretim ihtiyaçlarını tutarlı bir şekilde karşılayamaması,

• Önemli bilgilerin elde edilmesi için uzun çabalar harcanması,

• Müşterilerde yanlış beklentiler oluşturulması,

• Teslim tarihlerinin sürekli gecikmesi,

• Operasyonel performansın bilinememesi,

• Mevcut sistemin gelişiminin engellemesi,

• Üretim gereksinimlerinin herhangi bir doğruluk seviyesinde belirlenememesi.

ERP PROJELERİ KAPSAMINDA SUNDUĞUMUZ DİĞER ÇÖZÜMLER 

1-       Barkod / RFID destekli stok yönetimi,

2-       Üretimde Barkod veya Dokunmatik terminal (Kiosk) otomasyon sistemleri,

3-       Sıcak/Soğuk saha satış sistemleri (Mobil Satış, Yönetim ve Raporlama Sistemleri),

4-       B2B / B2C uygulamaları ve pazaryerleri entegrasyonları,

5-       CRM çözümleri,

6-       Üretim / Maliyet Muhasebesi uygulamaları,

7-       E-Devlet ve e- Dönüşüm uygulamaları,

8-       Gerçek Zamanlı Bankacılık Entegrasyonları,

9-       İş Süreç Yönetim Uygulamaları (BPM)

 

1 - 1